KAPPA EPSILON 46th Founding Anniversary

TARP_vinzons

Ako po at ang mga miyembro ng UPKEAAI BOT 2014 ay nagpapasalamat ng marami sa lahat ng mga brods, sisses at mga kapamilya na nagsidalo sa pagdiriwang ng ika-46 na anibersaryo ng KAPPA EPSILON Fraternity.

Nagpapasalamat at ikinagagalak ko rin po ang pagdalo at pakikisaya ng ating mga KE Founders — Brods Caloy Buzon, Ting Eustaquio, Boboy Mendoza at Alvin Manalang.

Lubos na ikinalulugod ko rin ang walang sawang pagsuporta ng lahat ng ating mga Kappatid sa bawat ng sulok ng mundo. Nawa’y patuloy nating suportahan ang mga gawain at mga proyekto ng KAPPA EPSILON.
Proud to be your brod,
LEVI LUSTERIO, 89-D, UP Diliman
UPKEAAI President, 2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *